C64 Quick Guide

Etter å ha tørket støvet av den gamle C64’en, satt meg ned i godstolen foran Commodore 1901 monitoren, slått på maskinen, stappet inn en diskett i 1541’en ”BOOM” der slår en “mild” skrivesperre inn, hva var nå kommandoene igjen……

Det var dermed på tide å lage en liten “BASIC TUNE UP” oversikt.

Hvordan laste fra diskett

LOAD["filename"[,device[,1]]]

Diskettstasjonen er vanligvis 8

LOAD "'*",8,1 [RETURN]

Deretter

RUN [RETURN]

Bruk av “*” vil laste den første filen på disketten.

Hvis det er flere program/spill på disketten, bruk denne kommandoen for å få oversikt.

LOAD "$",8 [RETURN]

Deretter

LIST [RETURN]

Start på nytt ved bruk av

NEW [RETURN]
LOAD "filename",8,1 [RETURN]

eller

LOAD "filename",8 [RETURN]

Hvordan laste fra kassett

Spol kassetten tilbake så

LOAD [RETURN]

Deretter

RUN [RETURN]

Da lastes og kjøres første program på kassetten.

Hvordan endre fra C128 til C64 mode

Hold nede “Commodore logo” tasten mens du slår på maskinen, eller du kan skrive.

GO64 [RETURN]

Deretter

YES [RETURN]

Du kan nå avansere videre på f.eks. Commodore DOS