PIXELS

Jeg startet mitt designarbeid tilbake i 1987 på en Amiga 500 (1.2) og Deluxe Paint II.

Designer en t-skjorter for en konferanse og ideen var en retro pixel-sky. For at hver pixel skulle være mest mulig autentisk måtte den selvfølgelig tegnes på en gammel Amiga og Deluxe Paint først.

pixels
Resultatet.
Pixel sky

PIXLENE endte til og med opp på denne trykkplaten under en workshop hos Fellesverkstedet.
PIXEL trykk

På besøk hos EA (Electronic Arts som laget Deluxe Paint på 80 og 90 tallet) i Palo Alto for noen år siden.

amiga-teo

TEO^ATZ